Projektová kancelář

Řízení projektů v mnohých firmách nezřídka připomíná zběsilý závod na neznámém okruhu. Některé projekty vůbec „nedorazí“, jiné sice dorazí, ale ne v podobě v jaké bychom si je představovali a už vůbec ne v čase, s kterým jsme počítali. Příčina obvykle spočívá v nedostatečných znalostech či zkušenostech řidiče-manažera. Někdy mu chybí „mapa“ – návod, jak postupovat. Manažer navíc často řízení projektů přibírá ke své běžné práci a nemá tak pořádně čas ani na jednu aktivitu. Pro správné a účinné vedení projektů poskytujeme služby Projektové kanceláře. Představují soubor kroků klasického projektového managementu od inicializace a plánování, přes supervizi projektů až po vyhodnocení. Tato podpora zajišťuje definici realistických cílů a zároveň jejich dosažení. V rámci projektové kanceláře předáváme takový okruh znalostí a know-how, který vám v budoucnu umožní realizovat projekty zcela samostatně.