Management Remaker

Vzhledem k častým změnám okolí je ve firmách častým jevem, že zavedené manažerské systémy velmi rychle zastarávají. Manažeři zastřešují různé oblasti, mnohdy jen vzdáleně související. Řada pracovníků je přetížená, jiní mají pro změnu volnou kapacitu. Takové dysbalance vedou ke zbytečným provozním nákladům, strukturální nepřehlednosti a snížené kooperaci jednotlivých částí firmy. Management Remaker podporuje management firem při přípravě a realizaci změn, zavádění inovací a řešení krizových stavů. Služba přináší úspory nákladů, zvýšení výkonu a zajištění efektivity procesů na úrovni managementu.