EasySkills

Naučíme vaše lidi nové manažerské dovednosti a rozvineme jejich potenciál v oblasti řízení a vedení lidí. Dvou krokový program EasySkills zajistí, že aktivity jsou účelné, padají „na úrodnou půdu“ a rozvíjí přesně to, co potřebujete.

Prvním krokem je určit, které kompetence jsou důležité a stěžejní pro vás (vaši firmu) a danou/é pozici a které je třeba zlepšit a zaměřit se na ně. Následuje výběr účastníků. Výběr provádíme pomocí hloubkových rozhovorů, během kterých u potencionálních účastníků zjišťujeme úroveň jednotlivých kompetencí. Doporučíme účastníky s potenciálem, s ostatními se rozloučíme. Teprve ve chvíli, kdy víme „kdo“ a „co“ navrhneme workshopy na vybrané kompetence. Workshopy probíhají formou NARUBY – účastníci využívají své znalosti a pomocí lektora se učí jejich praktické použití v každodenní práci.

 

Jak to funguje

Častá témata workshopů

  • Praktický leadership
  • Taktika práce s lidmi
  • Řešení problémů
  • Řízení změn
  • Priority a plánování