Manažerská 112

Poskytujeme pomocnou ruku manažerům, kterým se hromadí nedokončené úkoly a projekty. Fungujeme jako „sparring partneři“ – učíme je nové techniky, zlepšujeme jejich kondici. Vytvoříme s manažery plán práce, rozdělíme úkoly na menší části s realistickými termíny splnění a pomůžeme do jejich plnění zapojit i další lidi.

Jak to funguje:

 • Manažerům se hromadí úkoly a projekty, nestíhají, jsou pod tlakem a ve stresu – úkoly/projekty stojí, odkládají se nebo zametají pod koberec.
 • Manažeři mají svůj pracovní styl a metody řešení úkolů. Dělat to jinak vyžaduje hybnou sílu zvenčí – parťáka na stejné úrovni, se schopností změnit znalosti a zvyky. Tím je náš „sparring partner“.
 • Parťák funguje jako kombinace mentora a kouče.
  • Pomůže manažerovi logicky/účelně rozdělit úkoly na dílčí části tak, aby každý ukončený dílčí úkol představoval funkční řešení/ použitelný výstup.
  • Ukáže, jak vyvstalé změny zapracovat do dalšího kroku řešení – řešení zůstává aktuální a přizpůsobuje se požadavkům.
  • Pomůže manažerovi minimalizovat aktivity, které nejsou nezbytné pro splnění úkolu/projektu.
  • Každý úkol plánuje s manažerem s přesně vyměřeným časem, termín odevzdání je fixní.