Poznej nejen sebe

Poznej nejen sebe – LEZEC
Kvalita vztahů v dnešní době upadá. Lidé svým chováním a komunikací často hazardují s dobrými vztahy s klienty, s dodavateli, se spolupracovníky. Běžným jevem je malý zájem o druhé, agresivita, arogance, nedostatek respektu. Přitom právě dobré vztahy s klienty (externími či interními) vždy byly, jsou a budou klíčem k trvalému úspěchu.

Tréninkový program POZNEJ NEJEN SEBE – LEZEC pracuje s tématem spolupráce s klienty v duchu pozitivní psychologie. Lezení (skalní i na stěně) má velmi blízko k vnitřnímu rozpoložení a hlubokým rysům a prožitkům každého z nás. Situace je prostá a jasná – role, fungování, odpovědnost, vazby. Program je proto založen na individuálních a skupinových lezeckých aktivitách, kdy si všichni zkouší nejen roli lezce, ale i jističe. Program přes sebereflexi vede účastníky k reflexi ostatních a konečně týmu jako celku. Pomocí vlastního prožitku tak účastníci staví konkrétní zásady komunikace a kooperace s klienty.

Výsledkem akce je jak hluboký prožitek vzájemné závislosti, tak koncepční materiál – zásady a pravidla práce s klienty.

 

Poznej nejen sebe – ANIMÁTOR
Schopnost tvořit věci společně je vzácným zbožím. Lidé často preferují nepoměrně náročnější cestu originality, která se ale ve spoustě případů rovná vymýšlení vymyšleného anebo nerespektování skupinové vůle. Preferován je individualismus, umění spolupráce jde jaksi stranou. Přitom právě spolupráce je cestou k trvalé konkurenční výhodě jednotlivců, týmů i celých firem.

Tréninkový program POZNEJ NEJEN SEBE – ANIMÁTOR pracuje s tématem tvůrčího přístupu ke spolupráci v duchu pozitivní psychologie. Osou programu je práce na atraktivním tvůrčím projektu – výrobě animovaného filmu od A do Z. Každá fáze projektu kombinuje trénink zaměřený na soft skills a okamžitou aplikaci nových technik v praxi. Reflexe proběhlé práce po každém bloku prohloubí vlastní sebepoznání i poznání svých kolegů. Pomocí vlastního prožitku účastníci staví konkrétní zásady komunikace a kooperace v pracovních týmech složených nejen z interních lidí, ale zahrnujících i zákazníky, subdodavatele, ostatní partnery.

Výsledkem akce je jak hluboký prožitek kreativní spolupráce, tak i animovaný film – střípek firemní kultury, často používaný na dalších akcích firmy.