Poznej nejen sebe

Poznej nejen sebe – STOPAŘ
Fungování týmů je v současnosti podrobováno velké zkoušce. Turbulentní doba s množstvím změn klade velké nároky na pružnost týmů a umění společně řešit nenadálé a neúplně zadané úkoly. Týmy proto potřebují impulsy, umožňující jim nanečisto trénovat skupinovou spolupráci.

Program POZNEJ NEJEN SEBE – STOPAŘ je outdoorová hra, která se zaměřuje na prohloubení vzájemných vztahů a spolupráce. Hra vsází na rčení „ten umí to a ten zas tohle“ a vyzdvihuje důležitost vzájemné komunikace a schopnosti se dohodnout. Hra zároveň trénuje schopnost účastníků si poradit v nových a nezvyklých situacích, jejich flexibilitu a nápaditost. Účastníci obdrží první vodítko, jež je směruje k vodítku dalšímu, a to pak opět k dalšímu a dalšímu. Jejich cílem je správně vyřešit sérii nápověd, které je dovedou do cíle. Ti nejlepší cestou odhalí i jiná tajemství než ta, která jsou zjevná.

Pomocí vlastního prožitku tak účastníci staví konkrétní zásady komunikace a kooperace v týmu.

 

Poznej nejen sebe – LEZEC
Kvalita vztahů v dnešní době upadá. Lidé svým chováním a komunikací často hazardují s dobrými vztahy s klienty, s dodavateli, se spolupracovníky. Běžným jevem je malý zájem o druhé, agresivita, arogance, nedostatek respektu. Přitom právě dobré vztahy s klienty (externími či interními) vždy byly, jsou a budou klíčem k trvalému úspěchu.

Program POZNEJ NEJEN SEBE – LEZEC pracuje s tématem spolupráce s klienty v duchu pozitivní psychologie. Lezení (skalní i na stěně) má velmi blízko k vnitřnímu rozpoložení a hlubokým rysům a prožitkům každého z nás. Situace je prostá a jasná – role, fungování, odpovědnost, vazby. Program je proto založen na individuálních a skupinových lezeckých aktivitách, kdy si všichni zkouší nejen roli lezce, ale i jističe. Program přes sebereflexi vede účastníky k reflexi ostatních a konečně týmu jako celku. Pomocí vlastního prožitku tak účastníci staví konkrétní zásady komunikace a kooperace s klienty.

Výsledkem akce je jak hluboký poznatek uvědomění si vzájemné závislosti, tak koncepční materiál – zásady a pravidla práce s klienty.

 

Poznej nejen sebe – REŽISÉR
Schopnost tvořit věci společně je vzácným zbožím. Lidé často preferují nepoměrně náročnější cestu originality, která se ale ve spoustě případů rovná vymýšlení vymyšleného anebo nerespektování skupinové vůle. Preferován je individualismus, umění spolupráce jde jaksi stranou. Přitom právě spolupráce je cestou k trvalé konkurenční výhodě jednotlivců, týmů i celých firem.

Program POZNEJ NEJEN SEBE – REŽISÉR pracuje s tématem tvůrčího přístupu ke spolupráci v duchu pozitivní psychologie. Osou programu je práce na atraktivním tvůrčím projektu – výrobě animovaného filmu od A do Z. Každá fáze projektu kombinuje trénink zaměřený na soft skills a okamžitou aplikaci nových technik v praxi. Reflexe proběhlé práce po každém bloku prohloubí vlastní sebepoznání i poznání svých kolegů. Pomocí vlastního prožitku účastníci staví konkrétní zásady komunikace a kooperace v pracovních týmech složených nejen z interních lidí, ale zahrnujících i zákazníky, subdodavatele, ostatní partnery.

Účastníci si z akce odnesou nejenom prožitek z kreativní spolupráce, ale i vlastní animovaný film – střípek firemní kultury, často používaný na dalších akcích firmy.