O společnosti

Poskytujeme kvalitní služby „na míru“ v oblasti managementu firem, řízení výkonnosti a HR managementu. Experti SANEK tak fungují jako pravá ruka CEO, plant manažerů, HR manažerů či projektových manažerů.

Našimi klienty jsou především výrobní podniky.

Naše divize Katz-Griffin se zaměřuje především na projekty dlouhodobějšího konzultačního / interim rázu. Prostřednictvím nich pomáháme manažerům zvládat změny, transformace a komplikované situace. Změny jsme připraveni i iniciovat (a implementovat) v rámci komplexní strategie podniku.

Klienty jsou zejména ostatní B2B firmy a poskytovatelé služeb.

Naší předností jsou praktická řešení s ohledem na specifika každého klienta. Ceněn je především otevřený styl práce, který je dobře chápán a přijímán na všech úrovních řízení. Díky tomuto přístupu nás klienti preferují při řešení průřezových změn a problémů.

Certifikace

Společnost SANEK je držitelem certifikace ISO 9001, kterým naplňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 na zavedení, používání a udržování systému managementu kvality.

Naše cesta změnou

  • společně se zadavatelem popíšeme změnu a zvážíme všechny její aspekty
  • určíme naši roli ve změně – naši experti fungují jako konzultanti, mentoři, trenéři, facilitátoři, lektoři či interim manažeři
  • vypracujeme stručný a jasný plán změny
  • změny se aktivně účastníme
  • společně se zadavatelem vyhodnotíme průběh a dopady změny

Hodnoty, jež vyznáváme

nase-hodnoty

Co máme za sebou

  • 20+ let praxe
  • 246 projektů pro 58 klientů

Historie

2019 založení divize Katz-Griffin Business Services
2008 založení společnosti SANEK, s.r.o.
2001 transformace do expertní skupiny SANEK Group
1994 založení expertní HR skupiny Alef