2018

VZP – workshopy age managementu

Plzeňská regionální pobočka VZP aktivně přistupuje k problematice kontaktu a spolupráce různých generací pracovníků a pracovnic. Jednou z aktivit v této oblasti (kromě manažerského koučování) jsou naše workshopy praktického age managementu. Cílem je rozpoznat pracovní schopnosti různých věkových skupin, definovat jejich silné a slabé stránky a zformulovat praktické zásady a pravidla vztažené k těmto rozdílům.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky provádí veřejné zdravotní pojištění v souladu s platnými právními předpisy. Zajišťuje výběr pojistného, vede registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a provádí související aktivity. Organizační strukturu VZP ČR tvoří ústředí, regionální pobočky a klientská pracoviště. Naším klientem je Regionální pobočka Plzeň (pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj).

Razítko

Klient Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Plzeň
Obor podnikání veřejné zdravotní pojištění
Působnost ČR
Počet lidí cca 250
Roční obrat N/A
Naše práce
  • workshopy
  • koučování

Zpět na projekty