2019

VZP – speciální workshopy

Regionální pobočka VZP – Plzeň dlouhodobě rozvíjí potenciál svých zaměstnanců. Tato snaha dala vzniknout řadě speciálních workshopů, jejichž cílem je rozvoj jak manažerských, tak osobních kompetencí. Kromě dlouhodobého manažerského koučování, jsme pro společnost v roce 2019 realizovali např. workshop Čtu lidi, zaměřený na analýzu verbálních i neverbálních projevů při jednání s druhými či workshop Age management jehož cílem je rozpoznat pracovní schopnosti různých věkových skupin, definovat jejich silné a slabé stránky a zformulovat praktické zásady a pravidla vztažené k těmto rozdílům. Na týmový rozvoj byly zaměřeny aktivity z programu Poznej nejen sebe (Lezec, Stopař), které podporují spolupráci v týmu, otevřenou komunikaci a vyzdvihují význam kolegiálních vztahů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky provádí veřejné zdravotní pojištění v souladu s platnými právními předpisy. Zajišťuje výběr pojistného, vede registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a provádí související aktivity. Organizační strukturu VZP ČR tvoří ústředí, regionální pobočky a klientská pracoviště. Naším klientem je Regionální pobočka Plzeň (pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj).

Razítko

Klient Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Plzeň
Obor podnikání veřejné zdravotní pojištění
Působnost ČR
Počet lidí cca 250
Roční obrat N/A
Naše práce
  • speciální workshopy
  • workshopy Poznej nejen sebe

Zpět na projekty