2013

Trénink managementu

Trénink managementu společnosti ELCATEC řešil dvě témata: (1) Práce s lidmi a (2) Štíhlá výroba. Stěžejním tématem první části bylo skloubení manažerské a odborné role (jak kvalitně vést lidi a neztratit odbornou autoritu). Druhá část byla sebereflexí podniku v oblasti řízení výrobního cyklu dle vybraných metodik lean managementu.

Společnost ELCATEC je nejúspěšnější ze tří českých závodů koncernu Dieter Braun. Zabývá se výrobou vodičů, kabelů a elektrických zařízení pro motory a vozidla. Ve firmě pracuje cca 250 lidí.

Razítko

Klient Elcatec, s.r.o.
Obor podnikání automotive, elektro
Působnost evropská, člen koncernu Dieter Braun
Počet lidí cca 250
Roční obrat cca 90 mil. Kč
Naše práce
  • tréninky managementu

Zpět na projekty