2015

MAX – komplexní vzdělávací program pro IS ESF

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí byl v letech 2010 – 2015 realizován komplexní program vzdělávání a rozvoje pracovníků Implementační struktury ESF ČR pro cca 400 pracovníků. Dodavatelem bylo konsorcium společností, SANEK byl projektovým manažerem, dodavatelem odborných kurzů a trenérem a koučem vedoucích pracovníků na všech úrovních (cca 50 pracovníků). V úvodu byla dodána kompletní projektová a provozní kancelář (projektoví manažeři, odborní garanti, administrativní zajištění) a vyvinuta speciální aplikace pro evidenci požadavků na tréninky. V průběhu projektu byla naše role trojí: vedení a řízení projektu, dodávka manažerských tréninkových aktivit, dodávka odborných kurzů. V závěru bude realizována konference, shrnující celý projekt.

Do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí patří především sociální politika, sociální pojištění, oblast zaměstnanosti, pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže, migrace a integrace cizinců, evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie (EU). Poslední z oblastí představuje implementační strukturu ESF a zaměstnává cca 400 pracovníků.

Razítko

Klient MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky)
Působnost sociální politika, sociální pojištění, oblast zaměstnanosti, pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže, migrace a integrace cizinců
Počet lidí 21 000
Naše práce
  • zřízení a vedení projektové kanceláře
  • vývoj speciální aplikace pro administrativu tréninku
  • analýza potřeb účastníků tréninků a koučování
  • interaktivní tréninky
  • individuální koučování
  • zpětná vazba účastníkům
  • závěrečná konference

Zpět na projekty