My u vás, vy u nás

Důležitými kompetencemi současného výrobního managementu je flexibilita a schopnost se orientovat v novém prostředí. Dále pak umění přijmout a realizovat změnu. K těmto tématům bylo vydáno již tisíce textů, jedno je však stále obtížně přenositelné: jak se chovat a jednat v konkrétní situaci konkrétního podniku.

Jedinou cestou je setkání praktiků ze dvou různých prostředí a jejich společná práce na problémech a rezervách z běžného fungování podniku. Tuto cestu přináší program My u vás, vy u nás.

Program My u vás, vy u nás přináší vedoucím ve výrobě především praktickou výměnu zkušeností a poznatků – bez obalu a tak, jak reálně jsou. V diskuzi získají odpovědi na aktuální otázky a problémy z úhlu pohledů lidí na stejných pozicích v jiném podniku. Vedoucí tedy mohou srovnávat situaci, poznávat obecné zákonitosti fungování výroby a sdílet osvědčené postupy práce.

Návštěva probíhá recipročně ve dvou dnech, za každý podnik se účastní stejný počet vedoucích ve skupinách po cca 10 lidech. Program na místě zajišťuje vždy hostitel s podporou facilitátora celé akce. Účastníci se seznámí s podnikem hostitele, prodiskutují témata společného zájmu a společně řeší vybrané problémy hostitele. Vše proběhne stejně i při druhé návštěvě, oba podniky tedy mají možnost zaměřit se na své otázky a aktuální témata.