FIRMA 21

Svět podnikání je stále v pohybu. Schopnost flexibilně reagovat na změny a přitom neztratit vlastní vizi, nadšení a nasazení je pro úspěch firmy rozhodující.
Čtyřmi pilíři FIRMY 21. století jsou: skuteční leadeři, talentovaní lidé, zdravá firemní kultura a praktické procesy.
Získejte skutečné leadery týmů, kteří umí motivovat, rozhodovat, řešit problémy a dosahovat cílů.
Identifikujte a rozvíjejte talentované lidi – právě oni jsou budoucností vaší společnosti.
Otevřete kulturu vašeho podniku ve prospěch vzájemné důvěry a spolupráce – přinese vám spokojené a motivované lidi.
Upravte vaše firemní procesy tak, aby pracovaly pro vás a reálně usnadnily fungování vaší společnosti.
Měníme firmy ve společnosti otevřené učení, objevování, neotřelým řešením. Využíváme naše letité zkušenosti z pozic manažerů a ředitelů společností tak, abychom přinesli zlepšení i do té vaší.

 

novy-leaderSKUTEČNÝ LEADER
Stávající situace ve firmách a podnicích je až příliš často charakteristická vyčerpáním z období změn, podrážděností a nejasnými představami o budoucnosti. Postupy a metody práce z přelomu tisíciletí už dobře nefungují, zvyšování tlaku na lidi nenese kýžené výsledky. Linioví manažeři se nezřídka stávají jakýmisi údržbáři chodu oddělení. Do práce vedoucího pracovníka je třeba vrátit jasný prvek leadershipu, založený na jasné vizi a pozitivním smýšlení.
Program SKUTEČNÝ LEADER vám pomůže takové leadery připravit. Definuje vizi a naučí leadery ji realizovat. Promění význam slova ‚motivace‘ z povinného klišé na opravdové umění práce s lidmi. Inspiruje leadery ke zvýšení výkonu jejich týmů, dá nový smysl každodenním činnostem. Vaši skuteční leadeři se naučí se rozpoznat správné členy týmu, najít jejich skryté motivátory a vést je směrem k naplnění vize. Program posílí jejich sebevědomí v neformálním vedení lidí.

 

talentovani-lideTALENTOVANÍ LIDÉ
Dnes více než jindy přichází ke slovu práce s lidským potenciálem. Rozhodujícím faktorem v práci s motivací lidí a jejich kapacitou je sdílení společného růstu a rozvoje – tím lidský výkon opouští úroveň „vydělávám si na chleba“ a míří k naplnění smyslu práce jako části vlastní seberealizace. Taková motivace lidí je pro manažera složitá: je třeba identifkovat správné lidi, jim pak vytvořit individuální plány a cíle a provázet je na jejich cestě. Odměna je však mnohem větší. Manažer pak není na věci sám. Podporují ho jeho talenti.
Program TALENTOVANÍ LIDÉ umožní identifikovat talentované lidi s potenciálem k růstu a rozvoji. Seznam talentů následně realisticky koriguje dle skutečné motivace a konkrétních možností firmy. Program naučí talentované lidi správně rozvíjet na základě individuálních plánů, propojujících potřeby firmy s potřebami konkrétního pracovníka. V neposlední řadě s pomocí programu nastavíte ve své firmě systém nástupnictví prostřednictvím talentovaných lidí. Tak dále zvýšíte jejich motivaci pracovat pro společnou vizi i firmu.

 

zdrava-kulturaZDRAVÁ KULTURA
Reportování znamenitých výsledků za každou cenu zůstává stále častým jevem. Pokud tato taktika manažerům funguje, nečiní pak potřebná rozhodnutí – řídí se zásadou „kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Což samozřejmě k objektivně lepším výsledkům nevede. Je proto načase vrátit do hry přiznávání chyb a nedostatků, jejich kreativního odstraňování a zlepšování. Stagnující prostředí se tak změní ve tvůrčí, výrazně je podpořen vnitřní rozvoj společnosti: co je silné uvnitř, totiž tak funguje i navenek.
Program ZDRAVÁ KULTURA vrací zpět do běžného firemního života vzájemnou důvěru, sounáležitost a otevřenou komunikaci. Rozvíjí zdravé sebevědomí lidí a to se odráží v jejich chování a jednání uvnitř i vně společnosti. Umožní vám nastavit kompetence zdravé firemní kultury, založené na důvěře a otevřenosti. Naučí lidi tyto kompetence nejen znát, ale i žít. Do kultury vnese sebedůvěru, důvěru, otevřenost a kreativitu jako pracovní nástroje, rozšíří prostor pro rozvoj nových dovedností.

 

prakticke-procesyPRAKTICKÉ PROCESY
Svědomitá implementace rozličných procesních schémat, modelů a systémů procesního řízení přivedla nejednu firmu do nezáviděníhodné situace, kdy běžným jevem jsou nesrozumitelné, neaktuální či příliš složité procesy. Lidé se v systémech špatně orientují, nevyznají a dělají činnosti pro činnosti. Procesní řízení je přitom klíčem k hladkému každodennímu fungování firem – jen je třeba z něj opět učinit praktický a fungující manažerský nástroj.
Program PRAKTICKÉ PROCESY vám pomůže zrevidovat procesy ve vaší firmě. Roztřídí je na klíčové, vedlejší a podpůrné a zbytné. Odstraní slabá místa, eliminuje slepé větve procesů, prověří funkčnost procesů. Minulostí se stanou nepoužívané formuláře, nadbytečné záznamy a zbytečné reporty bez praktického významu. Program zvýší výkon vašeho podniku – a to s malými náklady. Ve výsledku tak nejen zlepšíte, ale i zlevníte běžný provoz. A to stojí za to.