Co umíme?

86388_300dpi_6cmJsme manažeři

Jako interim manažeři řešíme stabilizaci společností, nastavujeme zásadní organizační změny, práci s lidskými zdroji, procesní a projektový management. Máme nadhled, jsme velmi rychle na místě, problémy řešíme efektivně, přinášíme pohled „zvenku“.

Naše práce

Jsme lektoři

Jako lektoři používáme klasické postupy i workshopy „naruby“. Klasickou formu již znáte, princip workshopů „naruby“ spočívá v obráceném postupu, kdy rámec workshopu je vymezen. Konkrétní náplň témat pak v první řadě čerpá ze znalostí a zkušeností samotných účastníků. Až poté lektor doplňuje teoretické informace a společně s účastníky vytváří hlavní materiál workshopu: praktický popis chování a jednání v určené oblasti fungování konkrétní firmy.

Naše práce

82334_300dpi_6cmJsme konzultanti

Jako konzultanti pracujeme podle 3Z:

  • Zjištění – přesné zjištění potřeb, stanovení jasných a realistických cílů, efektivní řešení na míru.
  • Změna – naplánování kroků nezbytných k dosažení změny ve vaší společnosti a jejich profesionální realizace.
  • Zakotvení – kontrola výsledků v praxi, formulace doporučení pro dlouhodobou fixaci změny.

Naše práce

Jsme více než kouči

Jako kouči pracujeme na základě individuálních plánů, připravených na míru konkrétnímu klientovi. Individuální plány mají formu kontraktu – vzájemné dohody mezi účastníkem a koučem. V průběhu práce s klientem kombinujeme klasické koučování, mentoring, poradenství a případně i stínování – vždy s maximálním využitím potenciálu klienta. Kouč představuje průvodce, jenž – pokud se klient dostane do slepé uličky – naznačí několik možných variant dalšího postupu.

Naše práce